Czytaj

Biegi i wyścigi dostrzegły w całym globie ideę mety, jako wytęsknionego miejsca, do którego dążą mistrzowie. W lekkoatletyce oraz motoryzacji meta zazwyczaj oznaczono jest czarno-białą szachownicą lub ewentualnie czarną linią, która często stanowi również start. Bieg od startu do mety jest wobec tego nie tylko terminem sportowym, lecz coraz częściej meta ma wydźwięk nadzwyczaj metaforyczny. Także politycy jak oraz biznesmeni również mają gdzieś w swoich planach i głowach postawioną metę, do jakiej starają się dobiec jak najszybciej. Dla sportsmenów meta jest główną ideą przyświecającą im przez cały bieg. A im dłuższy on jest – np. maraton bądź bieg na pięć kilometrów z przeszkodami, kolarstwo czy chód sportowy – tym większe znaczenie ma oczyszczenie swojego umysłu oraz skupienie się wyłącznie na mecie. Zarazem ten punkt na boisku bądź też bieżni, który stanowi meta, jest najważniejszym punktem skupiającym uwagę wszystkich zapaleńców na stadionie. By upewnić się, kto jako pierwszy minie linię mety, cyklicznie potrzebne jest zastosowanie komputerowego pomiaru klatkowego, który zezwoli dokumentnie spowodować kolejność wbiegania na metę – kliknij to.